EKOLOGICZNA TECHNOLOGIA

Folia odpadowa, która mogłaby zapełniać wysypiska, dzięki selektywnej zbiórce trafia do naszego zakładu, gdzie stanowi materiał do produkcji granulatów.